Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
10000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
30%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:10000 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại:
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:10000
Ngày hoàn thành:
3