Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
Số căn:
5000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
30%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:10 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5000 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:10
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:5000
Ngày hoàn thành:
3