Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
24
Số tầng:
Số căn:
5000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:24 Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:5000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:24
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng: 40%
Số căn hộ:5000
Ngày hoàn thành:
3